Guvernul anulează datoriile companiilor de armament pentru întărirea apărării României

militariGuvernul a stabilit c? datoriile fiscale a 15 companii din industria de ap?rare vor fi anulate în vederea „înt?ririi capacit??ii de ap?rare a României”, thumb situa?ie impus? de actualul context regional geopolitic. Companiile care vor beneficia de aplicarea acestei m?suri sunt cele care fie produc, unhealthy fie comercializeaz? armament, muni?ie ?i material de r?zboi.

În ?edin?a desf??urat? mar?i, 13 mai 2014, Guvernul a decis, prin ordonan?? de urgen??, anularea obliga?iilor fiscale ale companiilor care contribuie la ap?rarea României. Aceast? m?sur? a fost luat? pentru a evita situa?ia în care companiile din industria de ap?rare ar intra în faliment, fapt care ar afecta siguran?a na?ional?. În ordonan?a de urgen??, Guvernul arat? c? nu exist? surse de finan?are pentru stingerea acestor obliga?ii, ajungându-se astfel la decizia anul?rii datoriilor.

Cele 15 companii în cazul c?rora va fi adoptat? aceast? m?sur? sunt: Tohan Z?rne?ti, Carfil Bra?ov, Metrom Bra?ov, Uzina Mecanic? Cugir, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanic? Plopeni, Uzina Mecanic? Sadu, Uzina Mecanic? Mija, Uzina Automecanic? Moreni, Arsenal Re?i?a, Uzina Mecanic? Bucure?ti, Electromecanica Ploie?ti, Uzina de Produse Speciale Dragomire?ti, Pirochim Victoria ?i Fabrica de Pulberi F?g?ra?. 

„Vreau, prin m?suri care ne sunt permise ?i de Uniunea European?, s? sprijinim industria de ap?rare din România, industrie care a fost, în ultimii ani, din p?cate, o zon? oropsit?, nimeni nu s-a mai preocupat de ea. Vreau nu doar s? salv?m locurile de munc?, s? redevenim competitivi, dar, prin ceea ce ne-a permis Uniunea European?, s? putem ?terge datorii istorice, pe care oricum nu o s? le poat? niciodat? pl?ti ?i s? relans?m acest sector esen?ial pentru economia româneasc?”, a declarat prim-ministrul Victor Ponta la începutul ?edin?ei de Guvern.

În ciuda acestei m?suri, ordonan?a de urgen?? prevede ?i faptul c? dac? societ??ile vor înregistra la finele fiec?ruia dintre urm?torii cinci ani, obliga?ii neachitate la scaden?? de natura celor anulate, datoriile vor fi repuse în sarcina acestora.

Sursa

Comentarii

comentarii