Iată ce declaraţie a făcut președintele Asociației Regionale pentru Servicii de Apă și Canal Iași

hVictor Chiril?, sale pre?edintele Asocia?iei Regionale pentru Servicii de Ap? ?i Canal Ia?i, cure a f?cut vineri la Pa?cani o declara?ie care pune ?i mai tare gaz pe foc în scandalul apei.

Municipiul nostru ar urma s? beneficieze, ed în perioada 2014-2020, de investi?ii în re?ele de ap? ?i canalizare în valoare de 7 milioane Euro. Nu de 25 milioane euro, 18 milioane euro sau 13 milioane de euro cum se declara pân? acum.

Victor Chiril? a f?cut declara?ia cu prilejul anun??rii candidaturii lui NI?? Dermidie pentru Prim?ria Pa?cani, atunci când a fost întrebat dac? partidul din care face parte ar sus?ine un referendum pentru viitorul ARSACIS ?i ApaVital. “Operatorul ApaVital va aduce la Pa?cani o investi?ie de 7 milioane de euro, de care vor beneficia to?i cet??enii, pentru modernizarea re?elelor de ap? ?i canal. Dac? facem referendum s? nu vin? pentru c? se va face ordine, atunci va ie?i un rezultat populist, iar toat? lumea va spune ApaVital s? plece, iar noi s? consum?m ap? a?a cum ?tim”, a sus?inut Victor Chiril?, pre?edinte ARSACIS.

Declara?ia acestuia adânce?te ?i mai mult misterul asupra sumelor de care va beneficia municipiul pentru investi?ii în re?elele de ap? ?i canal. Cum pân? la aceast? dat? nu au fost prezentate documente oficiale care s? arate sumele certe destinate Pa?caniului, tensiunile vor continua.

Pân? la aceast? or?, nimeni din Prim?rie sau de la ApaVital nu l-au contrazis pe Victor Chiril?, de?i declara?ia a fost prezentat? în spa?iu public. În conferin?a de pres? unde a fost lansat candidatul ALDE la Prim?rie, Chiril? a mai spus c? ApaVital înlocuie?te PSA, o societate a municipalit??ii, foarte umflat?, unde lucrau rudele celor de la Prim?rie.

Sursa

Comentarii

comentarii