Iată ce mesaj a transmis Poliţia de Proximitate păşcănenilor!

politia de proximitate pascani 1_400_300Zeci de pliante au fost împ?r?ite p??c?nenilor de c?tre agen?ii Simona Isticioaia ?i Geani Mahu, tadalafil care i-au sf?tuit cum s? se protejeze de ho?i. Activitatea de prevenire a furturilor a avut loc în zone intens circulate, la orele amiezii, atunci când infractorii ac?ioneaz? deseori.

Nu le da ho?ilor ocazia s? î?i fure banii, bunurile sau timpul. S? te protejezi împotriva unui ho? nu este chiar atât de dificil cum crezi. Câteva m?suri de precau?ie ?in departe infractorii de tine ?i te feresc de necazuri“. Asta v? transmit poli?i?tii de Proximitate din Pa?cani, în cadrul unei campanii la nivelul Inspectoratului.

“Având în vedere c? la nivelul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Ia?i ?i mai ales cu prec?dere în municipiul Ia?i a crescut infrac?ionalitatea privind furturile din buzunare, po?ete, portofele, conducerea a dispus s? se fac? o ac?iune privind prevenirea acestor infrac?iuni. Cu aceast? ocazie d?m câteva sfaturi cet??enilor pentru a nu deveni victime ale acestor infrac?iuni”, a declarat Simona Isticioaia, agent în cadrul Poli?iei de Proximitate Pa?cani.

Câteva dintre m?surile simple pentru siguran?a ta ?i a bunurilor personale:

Nu v? înghesui?i ?i nu permite?i s? fi?i înghesui?i atunci când sunte?i la cump?r?turi sau în mijloacele de transport în comun;

Nu p?stra?i în acela?i loc banii, actele de identitate ?i cheile locuin?ei sau autoturismului dumneavoastr?;

Feri?i-v? de priviri indiscrete când efectua?i pl??i;

Ave?i grij? unde ?ine?i banii sau cardurile. Buzunarul din spatele pantalonilor sau po?eta deschis? sunt întotdeauna vulnerabile;

Pe terase sau în baruri, nu v? l?sa?i geanta sau haina la întâmplare, pe sp?tarul scaunului, ho?ii sustrag f?r? s? v? da?i seama portmoneele, telefoanele sau alte obiecte de valoare pe care le de?ine?i;

În aglomera?ie, ?ine?i geanta aproape de dumneavoastr? ?i nu v? afi?a?i ostentativ cu bijuterii sau bunuri care ar putea atrage aten?ia.

Sursa

Comentarii

comentarii