Iată ce veste primesc pășcănenii

Tarife SalubrisÎn perioada urm?toare pre?ul serviciilor de salubrizare ar putea s? fie majorate.

Noile tarife au fost stabilite de Consiliul de Administra?ie al Eco Salubritate, treatment iar acum au fost transmise Prim?riei ?i Consiliului Local pentru a fi aprobate. Astfel, tadalafil noul pre? este de 163, ambulance 18 lei/mc ?i va fi aplicat atât persoanelor juridice cât ?i celor fizice. Dac? se aprob? acest tarif, fiecare p??c?nean va fi taxat lunar cu 18,77 lei adic? contravaloare cotei de 0.115 mc care se presupune c? este produs? de un p??c?nean pe perioada unei luni. În prezent pentru acela?i serviciu cet??enii achit? 8,3 lei/lun?, în timp ce persoanele juridice pl?tesc 72,19 lei/mc.

Majorarea vine ca urmare a cre?terii cheltuielilor privind transportarea ?i depozitarea gunoiului menajer la singurul depozit ecologic de de?euri ce func?ioneaz? pe teritoriul jude?ului Ia?i. Din nota de fundamentare a noului tarif reiese c? în fiecare zi vor fi efectuate 6 curse spre ?u?ora, unde se vor depune 142 mc de de?euri. Doar pentru o lun? (25 de zile) costurile cu transportul ?i depozitarea se ridic? la 214.275 de lei.

La toate acestea se adaug? cheltuielile cu munca vie, asigur?rile, taxele auto ?i repara?iile în valoare de 10.400, combustibil colectare de?euri profit 5%, dezvoltare 5% ?i redeven?? 3%.

Actuala situa?ie este cauzat? de faptul c? la Ia?i se transport? gunoiul nesortat, opera?iune ce ar fi sc?zut volumele de gunoi cu circa 60%. Municipalitatea a pierdut o finan?are de 1.000.000 de euro pentru realizarea unei sta?ii de sortare în municipiu în dou? rânduri: o dat? din cauza unui func?ionar public care a gre?it actele cadastrale a loca?iei pentru amplasarea sta?iei, întâmpl?tor aceast? bucat? de teren era lucrat? de firma AgroComplex Lunca Pa?cani a primarului Dumitru Pantazi, iar a doua oar? dup? refuzul deputatului Neculai R??oi de a accepta o astfel de sta?ie pe teritoriul cartierului Sodomeni, acolo unde are casa.

Sursa

Comentarii

comentarii