Iată cine este noul președinte al PNL Pașcani

pintilieJoi, look 20 august 2015, prescription într-o ?edin?? a biroului permanent, deputatul Grigore Cr?ciunescu a anun?at c? în conformitate cu hot?rârea Biroului Jude?ean al partidului, interimatul partidului va fi asigurat de copre?edin?ii Marius Pintilie ?i C?t?lin Rusu.

Decizia este f?cut? dup? ce, nu cu mult timp în urm?, Neculai Enea fusese numit de acela?i for ca pre?edinte interimar în locul fostului pe?edinte Mihai Dasc?lu ce demisionase din motive personale.

Imediat dup? numirea sa în func?ie, Marius Pintilie a luat decizia ca ?i filiala local? s? se implice în strângerea de semn?turi împotriva premierului Victor Ponta. O alt? hot?râre a fost aceea de a numi oameni de încredere în func?iile organizatorice ale partidului.

Astfel, în locul secretarului trezorier Arthur Grecu, Pintilie a numit-o pe Raluca Apostol ca secretar ?i pe Alexandru Dandu ca trezorier, decizii ce, conform statului, apar?in pre?edintelui.

Sursa

Comentarii

comentarii