Primarul Dumitru Pantazi este atenționat pentru lipsa teraselor la ștrandul municipal

Idestrandea Prim?riei, sickness de a împ?r?i în dou? suprafa?a destinat? amenaj?rii unor terase în incinta ?trandului Municipal, drugs a stârnit un val de nemul?umiri în rândul ale?ilor locali.

Ace?tia nu s-au opus proiectului de hot?râre propus, ci s-au întrebat de ce suprafe?ele sunt scoase la licita?ie, în mijlocul sezonuluiProblema ridicat? de mai mul?i consilieri este aceea c?, primarul Dumitru Pantazi ?i func?ionarii din Prim?rie nu au reu?it s? întocmeasc? mai rapid documenta?ia, asfel încât suprafe?ele s? fie licitate de agen?ii economici interesa?i înainte de deschiderea ?trandului.

“Mi se pare o mare b?taie de joc fa?? de consilier. Cum po?i prezenta un asemenea proiect, în mijlocul verii? Cât timp mai are un agent economic la dispozi?ie s? î?i desf??oare activitatea acolo?”, a sus?inut Codrin Toma, de la PSD.

Remarcile acestuia l-au vizat ?i pe priamrul Dumitru Pantazi, care, în stilul carateristic, a dat vina pe func?ionari. Consilierii locali au propus ca Prim?ria s? ia în calcul externalizarea activit??ii la ?trandul Municipal sau dac? nu, organizarea din timp a licita?iei, astfel încât, la începutul sezonului, aceasta s? fie finalizat?.

În ?edin?? s-a convenit ca anul acesta cele dou? suprafe?e s? fie închiriate cu ziua, astfel încât agen?ii economici s? pl?teasc? pentru cât se folosesc de teren.

Sursa

Comentarii

comentarii