Împlineşte un vis! Schimbă o lume!

În cadrul proiectului educaţional „Împlineşte un vis! Schimbă o lume!“, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi – Centrul Logopedic Interşcolar va organiza în perioada 14 mai – 7 iunie 2018 o serie de ateliere de lucru adresate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din mediul rural, ateliere de informare şi consiliere a părinţilor şi cadrelor didactice care se confruntă la clasă cu necesitatea abordării diferențiate.

Activităţile se vor desfăşura la sediul  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi precum şi în unităţi de învăţământ din comunele Răducăneni, Țibănești şi Belceşti.

Evenimentele propuse reunesc toţi actorii educaţionali pentru a găsi soluţii de optimizare a integrării sociale şi şcolare a copiilor cu CES, punând accentul pe înţelegerea şi redefinirea dificultăţilor cu care se confruntă aceştia, pe adaptarea demersurilor educaţionale, pe experimentarea unor tehnici de comunicare asertivă, pe dezvoltarea încrederii, stimei de sine şi spiritului de echipă.

Astfel, prin conștientizarea responsabilităților avute în calitate de părinte și inițierea în modalități concrete de sprijinire a procesului terapeutic și educativ, prin abilitarea cadrelor didactice în utilizarea unor strategii de diferenţiere şi individualizare, sunt conturate posibilități de valorificare optimă a potențialului copiilor cu nevoi speciale.

 

Comentarii

comentarii