În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019. Vezi cum poți lua șomaj

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iași informează absolvenţii promoţiei 2019
că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele
instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM în scopul integrării
acestora pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă
prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor
pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere
profesională, medierea muncii și formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:
• actul de identitate, în original şi copie;
• actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original
şi copie;
• adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă
ori că are eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă
sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial,
profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau
acreditat în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de
Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr.
3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale conform căruia „cursurile claselor
terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Comentarii

comentarii