Joia Mare din Săptămâna Patimilor

joiÎn Joia Mare comemor?m Cina de Tain?, order când Domnul instituie sfânta euharistie sau împ?rt??ania. Cina de tain? a avut loc probabil la etajul unui han din Ierusalim.  

Iisus ?i ucenicii s?rb?toresc Pa?tele iudaic, thumb cea mai important? s?rb?toare a iudaismului, care comemoreaz? dezrobirea poporului evreu din Egipt. Credincio?ii iudei mâncau în seara aceea bucate amintind de umilin?ele îndurate în Egipt, între care ?i „pâinea suferin?ei”.

Iisus este noua „pâine a suferin?ei”, dar ?i a bucuriei, a vie?ii, care inaugureaz? un nou Pa?te, o nou? Trecere, pentru c? acesta este sensul cuvântului ebraic Pascha, de la moarte spre Via??. „Lua?i, acesta este Trupul Meu”: Iisus le împ?rt??e?te apostolilor fiin?a Sa total?, adic? moartea Sa apropiat? ?i învierea Sa, sângele S?u, simbol al vie?ii, ca preludiu al osp??ului mesianic care va avea loc în Împ?r??ia lui Dumnezeu.

Urmeaz? scena din gr?dina Ghetsimani, marcat? de singur?tatea absolut? a lui Iisus. El îi roag? pe apostoli s? vegheze, dar ace?tia, obosi?i probabil ?i de vinul consumat la Cin?, adorm. În Ghetsimani Iisus r?mâne singur, absolut singur cu toat? povara lumii pe umeri. El ?tie c? trebuie s? moar?, cade în genunchi ?i-i cere Tat?lui un semn de încurajare. Apostolii s-au îndep?rtat deja de El. Dorm nep?s?tori. Iuda îl tr?deaz? activ, dar ?i ceilal?i îl tr?deaz?, chiar dac? pasiv. Dar oare lipsa de reac?ie în fa?a r?ului nu este la fel de vinovat? ca ?i s?vâr?irea r?ului?

Procesul lui Iisus, nelimpezit nici pân? ast?zi, va fi unul religios, dar condamnarea va fi politic?. Iisus desp?r?ise tran?ant sfera politicului de sfera religiei: da?i cezarului ce este al cezarului ?i lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. El îns? va pl?ti cu via?a reamestecarea celor dou? sfere: autoritatea religioas? iudaic? îl condamn? pentru blasfemie; autoritatea politic? roman? îl va ucide pentru încercarea de subminare a puterii de stat.

Nu trebuie uitat c? dup? ce ?i-a sp?lat mâinile cu ap? curat?, Pilat a dat ordin s? curg? sânge.

Sursa

Comentarii

comentarii