La Casa Corpului Didactic din Pașcani va avea loc Salonul ofertelor educaționale

educatie_3_În data de 3 iunie 2014, advice de la ora 11, cheap Casa Corpului Didactic din Pa?cani va g?zdui Salonul ofertelor educa?ionale pentru înv???mântul preuniversitar teoretic, voca?ional ?i tehnologic.

Cei interesa?i de viitorul lor educa?ional sunt invita?i pe 3 iunie s? consulte oferta liceelor din zona municipiului Pa?cani. La Casa Corpului Didactic din Pa?cani va avea loc o prezentare a ofertelor educa?ionale pentru înv???mântul preuniversitar teoretic, voca?ional ?i tehnologic. Partenerii acestui eveniment sunt Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? (CJRAE)  ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i.

La aceast? manifestare, sunt invitate liceele din Pa?cani, Valea Seac? ?i H?l?uce?ti s? î?i  prezinte oferta ?colar? pentru anul ?colar 2014-2015 pe care o  pun la dispozi?ia elevilor din clasele a VIII-a. Pentru buna desf??urare a activit??ii,  timpul disponibil fiec?rei unit??i ?colare pentru prezentarea  ofertei ?colare este de 10 minute.

Organizatori:

Casa Corpului Didactic din Pa?cani

Colegiul Na?ional “Mihail Sadoveanu”

Liceul Teoretic “Miron Costin”

Liceul Economic “Nicolae Iorga”

Grup ?colar ‘M. Busuioc’

Colegiul Tehnic  C.F. “Unirea”

Liceul “Bogdan Vod?” din H?l?uce?ti

Grup ?colar Valea Seac?

Centrul de Studii ” ?tefan cel Mare ?i Sfânt”

Sursa

Comentarii

comentarii