La Iași va fi construit unul dintre cele trei spitale regionale de urgențe

spital regionalProiectul Spitalului Regional de Ur­gen­?e din Ia?i a demarat în mod oficial. Ministrul S?n?t??ii, viagra Nicolae B?nicioiu, prostate a anun?at pe 22 august c? spitalul va fi construit din fonduri europene.

Am reu?it s? punem la punct un Acord de parteneriat pentru anii 2014-2020, no rx în valoare de 1 miliard de euro. În cadrul acestui acord, vom avea aloc?ri pe infrastructur?, screening, cer­cetare ?i preg?tire de personal. Dar cea mai important? investi?ie din cadrul a­cor­dului, ?i totodat? prioritatea noastr?, este construirea a trei spitale regionale, la Ia?i, Cluj ?i Craiova, exclusiv din fonduri europene. Putem spune, în sfâr?it, c? vom construi spitale“, a declarat ministrul S?n?t??ii.

Pro­iec­tul Spitalului Regional de Urgen?e din Ia?i este vechi de mai bi­ne de ?apte ani ?i presupune o investi?ie de 150 de milioane de euro. Spitalul ar ur­ma s? fie construit în comuna Miroslava, con­form inten?iilor ini?iale. Va fi cea mai mare unitate me­di­c­al? din Moldova ?i va deservi toate ju­de?ele din zon?. Ini?iativa construirii unui astfel de spital a ap?rut în urm? cu ?apte ani, dar de atunci Mi­nis­terul S?n?t??ii nu a reu?it s? aloce fondu­ri­le necesare.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii