La Spitalul CF Paşcani nu se mai fac operaţii! Află motivul, aici!

spitalul_cf_pascani_1La Spitalul CF Pa?cani, advice nu se vor mai face opera?ii în perioada urm?toare, shop ci doar mici interven?ii. Acest fapt este cauzat de lipa anestezistului care a plecat în str?in?tate.

„Domnul doctor Bujac Ion, medic specialist ATI ?i-a depus demisia în data de 18.01.2016, motivând perspectiva unei cariere în str?in?tate. Medicii chirurgi din cadrul spitalului au luat cuno?tin?? despre demisia medicului specialist ATI, în prezent efectuând mici interven?ii chirurgicale, care necesit? doar anestezie local?.” a afirmat Loredana Vasile – purt?torul de cuvânt de la Spitalul CF Pa?cani.

Conducerea spitalului a f?cut demersurile necesare pentru scoaterea la concurs a postului vacant, dar se a?teapt? aprobarea Ministerului Transportului în subordinea c?ruia se afl?.

„S-au f?cut demersuri pentru scoaterea postului de medic specialist ATI la concurs, solicitând în acest sens aprobarea din partea Ministerului Transporturilor, ca ordonator principal de credite, urmând s? transmitem spre publicare c?tre ziarul Via?a Medical?, anun?ul de angajare a unui medic specialist ATI.  De asemenea, s-au întreprins demersuri în vederea colabor?rii cu un medic specialist ATI, atât de la nivel local, cât ?i de la nivel jude?ean, îns? r?spunsurile au fost negative, motivat de faptul c? specialitatea ATI este una deficitar?, iar ?inerii speciali?ti aleg perspectiva unei cariere în ??rile vestice.” a mai precizat comunicatorul institu?iei.

Men?ionam c? unitatea are un nou director medical din 22 ianuarie a.c, Iuliana R??oi, fost medic militar, iar Mihaelei Amariei, managerul institu?iei, i-a fost prelungit contractul cu trei luni de zile, pân? la organizarea unui nou concurs.

Sursa

Comentarii

comentarii