Mai mulți bani pentru tinerii fermieri

imprumut-baniNoul Program Na?ional de Dezvoltare Rural? aduce o serie de nout??i. Tinerii care vor s? devin? fermieri este una din categoriile de beneficiari favorizate.

„Cea mai important? modificare prive?te plafonul acordat tinerilor care se instaleaz?. Acum putem vorbi de o sum? de 50 sau 60 de mii de euro, story fa?? de 40 de mii de euro în acest moment. Vor mai fi câteva schimb?ri ?i în ceea ce prive?te eligibilitatea, respectiv tinerii s? locuiasc? în mediul rural. Pân? acum nu era obligatoriu,” a explicat Anghel Ficu, director adjunct al Oficiului Jude?ean Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit Ia?i.

Alt? modificare vizeaz? simplificarea procedurilor de solicitare a fondurilor europene.

„Toat? lumea î?i dore?te ca programul 2014 – 2020 s? fie mult mai u?or de accesat ?i conducerea Ministerului v?d c? a luat m?surile necesare ca s? se deruleze mult mai u?or, s? fie mai u?or pentru cei care acceseaz? astfel de fonduri,” a ad?ugat Eugen ?ic?u, director al Oficiului Jude?ean Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit Ia?i.

M?surile sunt gândite pe trei categorii principale, a spus Mihai Herciu, director general al Autorit??ii de Management pentru Programul Na?ional de Dezvoltare Rural?: „O prim? categorie este cea a investi?iilor, a doua pentru finan??rile de mediu ?i clim? ?i a treia categorie studiile transversale care s? vin? în sprijinul programelor.”

În perioada urm?toare, reprezentan?ii Ministerului Agriculturii se vor deplasa ?i în alte jude?e.

„România este printre primele ??ri care a trimis programul c?tre Comisie pentru consultare. Suntem cred al treilea stat care a trimis un program na?ional de dezvoltare iar celelalte state trimi?ând doar ni?te programe regionale,” a declarat George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale.

La finalul caravanei când vor aduna toate conculziile angaja?ii statului vor transmite Uniunii Europene modific?rile pe care vor s? le aduc? programului transmis ini?ial.

Sursa

Comentarii

comentarii