Maidanezii vor rămâne pe străzile orașului Pașcani

Caini VagabonziDirectorul societ??ii de salubritate din municipiu, drugs Eduard Dumea, a aten?ionat consilierii locali, c? angaja?ii Eco Salubritatea nu vor mai ridica niciun câine de pe str?zile municipiului.

Societatea pe care o conduce nu a mai primit de anul trecut, pentru serviciu prestat, bani de la bugetul local. Eduard Dumea a prezentat cu aceast? ocazie ?i un proiect de hot?râre prin care solicita aprobarea pre?ului de 240 de lei pentru fiecare câine prins ?i cazat la padoc.

Consilierii locali nu au fost de acord cu solicitarea sa, apreciind c? sumele sunt exagerate. Marius Pintilie a explicat c? s-a documentat cu ajutorul cet??enilor ?i a aflat c? o opera?iune de capturare ?i sterlizare cost? maxim 150 de lei în alte ora?e din ?ar?.

De aceeasi p?rere au fost ?i dou? reprezentante ale unei asocia?ii pentru câinii maidanezi care au intervenit ?i au explicat c? este mult mai util? sterlizarea câinilor decât cazarea lor într-un padoc nesigur din care ace?tia fug des.

În final, ale?ii locali au respins proiectul, îns? problema nu a g?sit rezolvare, iar în continuare cei circa 50 de câini ce urmau a fi captura?i pe lun?, vor hoin?ri în continuare pe str?zile municipiului.

Sursa

Comentarii

comentarii