Noi dotări la Spitalul Municipal Paşcani

logo hospitalO mas? chirurgical? ?i un bronhoscop sunt dot?rile de care Spitalul Municipal Pa?cani ar putea dispune în acest an. Conducerea a solicitat s? fie inclus în programul de investi?ii publice al Ministerului S?n?t??ii pentru anul 2016, find ?i alocarea fondurilor necesare pentru achizi?ionarea celor dou? echipamente.

Dup? cum spune legea, pentru acest demers administra?ia local? trebuie s? contribuie cu cel pu?in 10% din cheltuieli. Acestea au fost prezentate ast?zi, în Comisia Economic?, de c?tre directorul economic al Prim?riei.

“La nivel na?ional, exist? un ordin din partea Ministerului S?n?t??ii, cu privire la alocarea prin Direc?ia de S?n?tate Public?, a sumei de 234.000 lei, pentru dotarea spitalului, cu un bronhoscop ?i o mas? chirurgical?. Acestea au fost prinse în planul de achizi?ii ini?ial ca fiind suportate de la bugetul local, dar pentru c? a intervenit aceast? facilitate, împreun? cu spitalul am modificat lista de investi?ii tocmai ca s? fie distincte aceste dou? elemente. A?a au cerut cei de la DSP. Este nevoie de aceast? hot?râre de Consiliu Local în care cele dou? echipamente s? fie nominalizare distinct, condi?ia fiind ca noi s? venim cu o contribu?ie de cel pu?in 10 % din ceea ce înseamn? procurarea acestor echipamente”, a precizat Angelica Labon?u, directorul economic al Prim?riei Pa?cani.

Conducerea Spitalului Municipal argumenteaz? necesitatea achizi?ion?rii acestor echipamente, precizând c? la acest moment nu de?ine un bronhoscop, pentru pacien?ii cu afec?iuni pulmonare, de?i are o sec?ie de Pneumologie. ?i masa dotat? cu accesorii pentru opera?ii chirurgical? este necesar? spitalului, care de?ine la acest moment cinci s?li de opera?ii ?i patru mese modern.

Spitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani asigur? asisten?? medical? continu? ?i complex?, atât locuitorilor din municipiul Pa?cani ?i din cele 18 comune arondate, cât ?i popula?iei din jude?ele învecinate.

Sursa

Comentarii

comentarii