Noi modificări ale codului rutier

indicatoare-rutiere-stop-obligatie-restrictie-1Un nou proiect, sick lansat ini?ial în 2013, and  a reluat procesul legislativ la Camera Deputa?ilor. Proiectul de modificare prevede introducerea iluminatului continuu pe timp de noapte a lucr?rilor care se execut? pe drumurile publice.

Anual, peste 2000 de persoane î?i pierd via?a în accidente rutiere în România. Aceast? rat? este printre cele mai ridicate din UE.

Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii, dat publicit??ii anul acesta (în 2013 n.r.), plaseaz? România printre ??rile europene cu o rat? relativ mare a deceselor în urma unor accidente produse pe drumurile publice – 11,1 la suta de mii de locuitori, aceea?i cu a Lituaniei, dar mai mare decât cele înregistrate de Bulgaria (10,4) ?i Ungaria (9,1).

Starea tehnic? deficitar? a drumurilor, calitatea slab? a materialelor utilizate la efectuarea de repara?ii curente, precum ?i semnalizarea precar? a lucr?rilor de repara?ii reprezint?, ca ?i altele, tot atâtea cauze favorizante în producerea accidentelor de circula?ie.

Consider?m c? siguran?a participan?ilor la trafic trebuie s? primeze în lipsa acut? de infrastructuri moderne, impunându-se iluminarea continu? pe timp de noapte a lucr?rilor care se execut? pe drumurile publice. Fa?? de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativ?, anexat?, pe care o supunem spre adoptare, în procedur? de urgen??, Parlamentului“, se arat? în expunerea de motive ata?at? proiectului de modificare.

Ini?iativa de modificare a Codului Rutier a primit deja avizul Comisia pentru ap?rare, ordine public? ?i siguran?? na?ional? ?i a fost trimis? pentru raport la: Comisia pentru industrii ?i servicii, Comisia juridic?, de disciplin? ?i imunit??i ?i Comisia pentru transporturi ?i infrastructur?.

Sursa

Comentarii

comentarii