O elevă din Ruginoasa și-a expus picturile în biserică

icoane RuginoasaO idee interesant? s-a aplicat în Ruginoasa unde a avut loc vernisajul unei expozi?ii în biseric?. Acolo, see pe lâng? picturile expuse au avut loc ?i momente artistice. Tinerii talenta?i au cântat doine ?i melodii religioase ?i parc? vioara a r?sunat mai bine ca niciodat?. Expozi?ia a purtat numele de „Icoana din sufletul meu”, iar picturile au fost realizate de Ioana Cristina Panciuc.

Duminic?, 15 mai 2016 la Biserica “Sfin?ii Apostoli Petru ?i Pavel” din Ruginoasa a fost organizat? o expozi?ie de icoane pe sticl? executat? de eleva Ioana Cristina Panciuc, o adolescent? talentat? din parohia Dumbr?vi?a.

Evenimentul a fost organizat de Parohia Sfin?ii Apostoli ?i Centrul Cultural Ruginoasa, având drept scop punerea în valoare a poten?ialului creator a tinerei genera?ii, a cultiv?rii interesului acestor copii c?tre frumos ?i tradi?ie.

Au participat preo?i, p?rin?i ?i bunici. A avut loc ?i un moment artistic ?i înmân?ri de diplome. Emo?ii au fost pentru to?i cei prezen?i.

Cele doua expozi?ii de pictur? organizate în parteneriat de Centrul Cultural ?i Parohiile din localitate sunt rezultatul muncii elevilor participan?i la Tab?ra de crea?ie ,,Comori l?untrice” din 2015, iar organizatorii a?teapt? cât mai mul?i elevi la cea de-a doua edi?ie a taberei.

Sursa

 

Comentarii

comentarii