Obiceiuri de Rusalii

cincizecime6Duminica Rusaliilor sau Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, ask mai este numit? ?i Duminica Cincizecimii, tadalafil pentru c? acest eveniment a avut loc la cincizeci de zile de la Învierea lui Hristos. În aceast? zi, dup? terminarea slujbei religioase, preotul iese cu credincio?ii în câmp pentru a sfin?i apa folosit? la stropitul sem?n?turilor, iar oamenii împodobesc mormintele cu flori ?i frunze verzi.

Ce sunt Rusaliile?

Rusaliile sunt cunoscute sub nume diferite: iele, zâne, ?oimane, milostive, doamne, împ?r?tesele-v?zduhului, ursoaice, etc. Rusaliile erau respectate, dar nu îndr?gite pentru c? aduceau tot felul de boli.

Oamenii nu stiu câte sunt ?i nu le spun pe nume, ca nu cumva s? le supere. Rusaliile umbl? îmbr?cate în alb, danseaz? în v?zduh ?i caut? locuri neumblate. Locurile unde au jucat, r?mân arse ?i neroditoare.

Din unele legende afl?m c? Rusaliile r?pesc din când în când un tân?r frumos ca s? joace cu el. Când este eliberat, tân?rul nu are voie s? le descopere altora cântecele lor ?i nici s? le m?rturiseasc? semenilor ce a v?zut. În caz contrar, sunt pedepsi?i cu moarte sau paralizie.

Nu sc?pau de pedeaps? nici cei care nu respectau timpul lor – sâmb?ta dinaintea Duminicii Pogorârii Sfântului Duh pân? luni dup?-amiaza din s?pt?mâna a doua de dup? Rusalii. Pentru a ap?ra gospod?ria de invazia Rusaliilor, oamenii obi?nuiesc ?i ast?zi, în virtutea tradi?iei, s? arboreze la por?i, în foi?oare, pe ganguri sau la intr?rile în case, ramuri verzi de tei, plant? considerat? a avea propriet?ti apotropaice.

Leacuri pentru cei atin?i de Rusalii

Leacul cel mai folosit pentru cei atin?i de Rusalii, era jocul c?lu?arilor. Se mai foloseau ?i usturoiul sau pelinul.

În cinstea Duminicii Rusaliilor, fl?c?ii aduceau din p?duri frunze de tei. Ele erau binecuvântate în biseric? ?i apoi erau puse la icoane. Teiul fere?te gospod?riile de grindin? sau de duhurile rele ale zânelor.

B?trânele culeg acum plante cu puteri t?m?duitoare, c?ci se crede c? numai pân? la Sânziene au puteri vindec?toare.

Sursa

Comentarii

comentarii