Pașapoartele au valabilitatea mai mare începând din 20 iulie

Având în vedere modificările legislative aduse Legii 248/2005, privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, începând cu data de 20.07.2018 termenele de
valabilitate ale paşapoartelor simple electronice se modifică după cum urmează:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani
b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani
c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani
Totodată, în scopul asigurării unui serviciu public eficient, eliberarea unui paşaport
simplu temporar în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, pentru
cetăţenii români aflaţi în situaţii speciale, vă înaintăm precizările referitoare la dispozitiile art
17^1 alin. (1) lit. g si art. 17^1 alin.(5) din Legea 248/2005, texte normative ce au fost
introduse de Legea nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005, care
va intra in vigoare la data de 20.07.2018, după cum urmează:
– potrivit art. 17^1 alin. (1) lit. g, paşaportul simplu temporar va putea fi eliberat
cetăţenilor români care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege şi care se află în situaţii
obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă
prezenţa lor pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului
simplu electronic.
Totodată, alin. (5) al aceluiaşi articol a instituit obligaţia pentru solicitanţii
paşapoartelor de a dovedi situaţiile prevăzute alin. (1) lit. g cu documente care să ateste
motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa
deplasării în străinătate.

2Str. Anastasie Panu nr. 60, 700075 Iasi – Romania Adresa de e-mail : contact@prefecturaiasi.ro
Telefon: 0232-235.400; Fax: 0232 – 211.312 Adresa website : http://www.prefecturaiasi.ro
În considerarea dispoziţiilor legale sus menţionate, din documentele prezentate de
către solicitanţi trebuie să reiasă atât necesitatea, cât şi urgenţa deplasării în străinătate,
necesitate şi urgenţă determinate de motive de sănatate, familiale sau profesionale, în
condiţiile în care nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.
Raportat la cadrul legal, cu titlu strict exemplificativ şi nelimitativ:
– documentele care atestă motive de sănătate ar putea fi reprezentate de: documente
emise de autorităţile medicale, care consemnează (din care rezultă) necesitatea efectuării
unui tratament/unor investigaţii/unor proceduri medicale în străinătate de către solicitantul
paşaportului, necesitatea procurării unei medicaţii din străinătate, etc; documente emise de
autorităţile medicale care indică faptul că persoana în cauză este programată la o entitate
medicală străină, la o anumită dată, pentru efectuarea unui tratament/unor investigaţii sau
proceduri medicale şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu
electronic, etc.
– documentele care atestă motive familiale ar putea fi reprezentate de documente din
care rezultă că o persoană (aflată în funcţie de situaţie, în România sau în străinătate), cu
care solicitantul paşaportului are legături de familie, se află:
– în situaţia necesară şi urgentă de a urma un tratament/de a efectua investigaţii sau
proceduri medicale în străinătate, de a i se procura medicaţie din străinătate, etc;
– în diverse situaţii de dificultate în străinătate: deces, accidente, stare de arest,
procese judecătoreşti, etc.
– în situaţii în care este necesară asigurarea asistării sau reprezentării intereselor sale
în străinătate, etc.
Documentele care atestă motive profesionale ar putea fi reprezentate de
documente/înscrisuri emise de entităţi (autorităţi, instituţii publice/private, societăţi,
companii, organizaţii, etc.), din ţară sau din străinătate, din care rezultă necesitatea şi
urgenţa deplasării în străinătate a solicitantului, în contextul exercitării atribuţiilor (sarcinilor,
îndatoririlor, misiunilor, responsabilităţilor) sale profesionale, al participării la cursuri
(conferinţe, seminarii, etc.) profesionale.
Termenul de eliberare pentru pașaportul simplu electronic și a pașaportului simplu
temporar este de 14 zile calendaristice.

Comentarii

comentarii