Pășcăneni, a început distribuirea cardurilor de sănătate în județul Iaşi!

Cei 650.000 de acardul de sanatatesigura?i din jude?ul Ia?i, order inclusiv p??c?nenii, sovaldi vor primi cardurile de s?n?tate prin Po?t?, prostate gratuit, pân? în luna noiembrie. Dac? nu vor fi g?si?i acas?, asigura?ii trebuie s? se prezinte la oficiile po?tale pentru a-?i primi cardurile.

Dup? ce intr? în posesia cardurilor de s?n?tate, asigura?ii trebuie s? le activeze la medicii de familie. Ace?tia sunt obliga?i s?-?i cumpere cititoare de carduri, care cost? între 20 ?i 30 de euro. Din 2015, prezentarea cardului na?ional de s?n?tate va fi obligatorie.

Robert Dânc?, pre?edintele Casei de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i: “Recomand?m tutoror furnizorilor de servicii medicale s?-?i achizi?ioneze acele sisteme de citire a acestor carduri pentru a putea fi înregistrate în sistem aceste servicii. Acest sistem va func?iona în paralel urmând ca la o dat? ulterioar? Casa Na?ional? s? comunice o dat? în care va fi obligatoriu prezentarea la medic cu cardul de s?n?tate. Mai pu?in acele situa?ii de urgen?? când nu e nevoie de cardul de s?n?tate.”

Sursa

Comentarii

comentarii