Pășcănenii protestează împotriva ApaVital

apavital-1100 de p??c?neni au protestat ast?zi în centrul ora?ului împotriva ApaVital.

P??c?nenii sunt nemul?umi?i de faptul c? trebuie s? încheie contracte doar prin intermediul asocia?iilor de proprietari sau a ?efilor de scar? ?i c? pre?ul apei ?i canaliz?rii a crescut. Protestatarii au amenin?at c? dac? nu se va ?ine cont de cererile lor, medicine vor continua demersurile pentru demiterea primarului ?i a Consiliului Local.

P??c?nenilor li s-a al?turat ?i consilierul PNL Marius Pintilie.

Cet??enii deja strâng semn?turi, drugs atât pentru anularea hot?rârilor Consiliului Local prin care serviciile de ap? ?i canal au fost delegate operatorului ie?ean, cât ?i pentru demiterea ale?ilor locali.

Sursa

Comentarii

comentarii