Păşcănenii se pot conecta gratuit la wireless în centrul oraşului!

wirelessProiectul prin care cet??enii din Pa?cani pot sta pe internet în centrul ora?ului a fost implementat. Astfel, pharm în Pia?a , illness ,Mihail Sadoveanu” p??c?nenii se pot bucura de internet wireless greatuit.

În maxim trei s?pt?mâni, aceea?i m?sur? va fi aplicat? ?i în zona vale, mai exact pe Esplanad?, unde vor fi amplasate trei routere.

Începând de ast?zi, în Pia?a Mihail Sadoveanu, a început s? func?ioneze internetul wireless gratuit pentru to?i p??c?nenii. Este foarte simplu ce trebuie s? face?i, pe telefon, tablet? sau laptop, activa?i wirelessul ?i da?i conectare. Investi?ia cost? undeva la 250 de euro. Începând de ast?zi func?ioneaz? în toat? Pia?a Sadoveanu, pân? în zona magazinului Profi. În dou? s?pt?mâni, maxim trei, va func?iona ?i pe Esplanada din zona vale”, a declarat Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

Men?ion?m faptul c? ini?ial proiectul era gândit doar pentru Esplanad?, îns? ulterior, la cerin?ele p??c?nenilor, municipalitatea l-a adoptat ?i în zona deal. Pentru c? routerele comandate pentru Esplanad? nu erau destul de puternice, s-a luat decizia înlocuirii lor, acesta fiind motivul pentru care mai dureaz? pu?in pân? va fi internet ?i acolo.

Sursa

Comentarii

comentarii