Pășcănenii vor să se despartă de ApaVital Iași

lista semnaturiLocuitorii din Pa?cani au început s? strâng? semn?turi pentru ini?ierea a dou? proiecte de hot?râri. În cazul în care acestea vor fi aprobate de consilierii locali, pill municipiul Pa?cani va ie?i din ARSACIS, advice dar se va revoca ?i delegarea serviciilor de ap? – canal c?tre ApaVital Ia?i.

Pentru a fi în conformitate cu prevederile legale, viagra p??c?nenii trebuie s? ob?in? sus?inerea prin semn?turi a cel pu?in 5% din popula?ia cu drept de vot a municipiului (aproximativ 1850 de persoane), astfel încât cele dou? proiecte de hot?râri s? poat? fi ini?iate. Organizatorii sunt încrez?tori în ?ansa lor, considerând c? cele dou? proiecte vor fi pe ordinea de zi a ?edin?ei ordinare a lunii august 2014. În schimb, ace?tia sus?in c? în cazul în care conducerea municipiului nu va fi de acord cu ie?irea din ARSACIS ?i cu revocarea deleg?rii serviciilor de ap? – canal c?tre ApaVital Ia?i, vor începe s? strâng? semn?turi pentru ini?ierea unui referendum pentru demiterea primarului ?i dizolvarea Consiliului Local, demers care necesit? acordul a cel pu?in 25% din popula?ia cu drept de vot a unit??ii administrativ – teritoriale.

Sursa

Comentarii

comentarii