Peste 8.000 de locuri la buget scoase de universităţile de stat din Iaşi la admiterea de anul acesta

Universităţile din Iaşi se pregătesc de admiterea de vară cu o ofertă simţitor mai bogată decât în anii anteriori, dar cu o perspectivă oarecum sumbră, în contextul în care numărul absolvenţilor de liceu a scăzut faţă de anii anteriori, iar procentul de promovare a examenului de bacalaureat este cel mai mic din ultimii cinci ani – 63,78%.

Universitatea Tehnică 

Prima care a început admiterea este Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, de luni, 8 iulie, care scoate aproape 4.000 de locuri la licenţă (2.400) şi master (1.600) la buget. Cele mai căutate facultăţi anul trecut au fost Auto­matică şi Calculatoare, Arhitec­tură, Electronică, Telecomunica­ţii şi Tehnologia Informaţiei şi cea de Mecanică. La TUIASI există opţiunea ca studenţii să scrie înscrie online, completând un singur formular pentru toate specializările (taxă sau buget) de la toate cele 11 facultăţile ale Politehnicii ieşene, şi să plătească o singură taxă de admitere. Universitatea Tehnică a şi finalizat o primă parte a admiterii, sesiunea de înscriere în vară, la doctorat, fiind deschisă anul acesta în premieră în perioada 1-10 iulie, urmând ca aceasta să fie reluată în toamnă, când vor fi susţinute şi colocviile.
Universitatea „Al.I.Cuza“
De luni încep admiterea şi restul universităţilor de stat din Iaşi, cu menţiunea că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ a desfăşurat deja în martie o sesiune de preînscriere, la care au fost sute de dosare depuse ce urmează a fi completat acum cu diplomele de finalizare a studiilor sau echivalentul lor. pentru sesiunea de anul acesta, Cuza a solicitat aprobarea a 3.681 de locuri la buget şi 2.727 la master. La fel ca celelalte universităţi de stat din Iaşi, înscrierea are loc în perioada 15-20 iulie, iar rezultate vor fi publicate de fiecare facultate în parte până cel târziu pe 23 iulie. „Pentru absolvenţii de liceu, UAIC are în oferta din acest an 79 de specializări, trei dintre acestea fiind noi, în curs de acreditare la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Astfel, Facultatea de Geografie şi Geologie introduce în oferta academică specializarea Geografia turismului (în limba engleză), iar Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice propune specializările Asistenţă socială şi Comunicare şi relaţii publice, ambele la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă“, au transmis reprezentanţii universităţii.
Universitatea de Medicină şi Farmacie
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi organizează înscrierea pentru examenul de admitere tot în intervalul 15-20 iulie, testul grilă urmând a fi susţinut pe 24. Aceştia vor avea 725 de locuri bugetate şi 597 cu taxă în lei, cele mai multe la specializarea Medicină – 300 la buget şi 178 la taxă. Pentru studenţii internaţionali sunt disponibile 624 de locuri, care dacă ar fi să se ocupe integral ar umfla considerabil bugetul universităţii: cu o medie de 5.000 de euro pe an taxa, dacă s-ar ocupa integral locurile, aceşti studenţi străini aduc UMF peste 3 milioane de euro. „În timpul concursului candidaţii nu au voie să aibă obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de mână, pagere, i-phone, genţi, materiale didactice de orice fel etc. Cei care intră in sală cu astfel de obiecte, precum şi cu materiale docurnentare, au obligaţia să le depoziteze într-un loc special, indicat de şeful de sală înainte de aducerea caietelor cu intrebari, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului“, au precizat reprezentanţii UMF des­pre concursul care va avea loc.
Universitatea de Ştiinţe Agricole
În cazul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“, anul acesta vor fi scoase la concurs 1.500 de locuri în total, şi la licenţă, şi la master, în jur de 1.200 fiind la buget. Anul acest ala Agronomie noutatea este la Facultatea de Horticultură, unde a fost acreditată o nouă specializare la licenţă – Biotehnologii agricole, unde studenţii vor învăţa cum se realizează soiuri de plante mai rezistente care permit obţinerea de recolte ce se pot dezvolta pe soluri mai puţin prietenoase, sau chiar aride. Candidaţii se pot înscrie în perioada 15-26 iulie, iar pe 26 iulie la Facultatea de Medicină Veterinară va avea loc testul grilă de admitere.

Comentarii

comentarii