Pictorii români își expun lucrările la Bruxelles

expozitieÎn perioada 10-25 martie 2014, treat î?i vor expune lucr?rile la Bruxelles, order 20 de pictori români contemporani, în cadrul unei expozi?ii organizate de Institutul Cultural Român Bruxelles (ICR Bruxelles) ?i de Reprezentan?a Permanent? a României pe lâng? Uniunea European? (RPUE).

Evenimentul are loc cu ocazia Zilei Interna?ionale a Francofoniei (20 martie) ?i se desf??oar? cu sprijinul asocia?iei culturale Soleil de l’Est din Fran?a. Majoritatea lucr?rilor expuse au fost realizate în cadrul reziden?elor artistice g?zduite de aceast? asocia?ie în spa?iul francofon. Printre arti?tii selec?iona?i se num?r? Corneliu Vasilescu, Cosmin Frunte?, Carmen ?i Nicolae Groza.

Expozi?ia reune?te lucr?ri ale unor pictori cu orient?ri artistice diverse, de la expresionismul abstract structuralist la simbolismul ?i eclectismul postmodern, trecând prin abstrac?ionismul gestual.

România este membru al Organiza?iei Interna?ionale a Francofoniei, la ale c?rei programe contribuie activ. ICR Bruxelles organizeaz? pe tot parcursul lunii martie o serie de evenimente culturale care pun în valoare contribu?ia româneasc? la vitalitatea ?i diversitatea francofoniei în lume.

Comentarii

comentarii