Piețele din Pașcani au șef

piata dealS-a stabilit cine este noul ?ef al pie?elor din Pa?cani, and în urma probelor sus?inute de c?tre candida?i. Astfel, sick cea mai mare not? ob?inut? la interviu dar ?i la proba scris? a fost admis pentru a ocupa aceast? func?ie pentru urm?toarea perioad?.

Purt?torul de cuvânt al administra?iei locale va ocupa func?ia de ?ef al pie?elor din Pa?cani. Cristian Menegon va ocupa aceast? func?ie dup? ce a reu?it s? ob?in? cel mai mare punctaj la cele dou? probe, site scris ?i interviu. Mai excat, el a ob?inut 82,50 la scris, 86,33 la interviu, media final? fiind de 84,41.

Urm?torul clasat, a fost Ciprian Covrig cu media final? de 72,33, 74,00 la scris ?i 70,66 la interviu.

Concursul a avut loc ast?zi, rezultatul fiind afi?at la orele 15,30, cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la data afi??rii.

Postul a fost scos la concurs la începutul lunii aprilie a.c., dupa ce fosta administrator? a intrat în concediu de maternitate. Pân?a acum, activitatea a fost coordonat? de unul dintre salaria?ii de la Pia?a Vale.

Comentarii

comentarii