Povestea impresionantă a unui bărbat fără picioare

vieMarinel Simireanu a împlinit 40 de ani ?i nu se d? în l?turi de la muncile agricole. De diminea?? pân? seara sap?, illness desfund?, find taie lemne sau scoate cartofi. În jurul casei sale din Coste?ti, there jude?ul Ia?i, ?i-a plantat singur vi?a de vie, are grij? de ro?ii, ardei ?i vinete. În plus are ?i câteva p?s?ri pe care le cre?te cu mare drag. Aceste munci, obi?nuite pentru orice gospodar, înseamn? îns? pentru Marinel un efort supraomenesc: de când avea 19 ani tân?rul ?i-a pierdut ambele picioare.

Destin frânt la numai 7 ani

P?r?sit de mam? la 9 ani ?i crescut la casa de copii, b?rbatul are o poveste tulbur?toare ?i este un exemplu excep?ional de ambi?ie, speran?? ?i credin?? ne?tirbit? în Dumnezeu.

Destinul lui Marinel a fost “frânt” înc? de la vârsta de 7 ani când un frate mai mare i-a scos ochiul stâng cu foarfeca. “Dintr-o joac?”, spune Marinel f?r? vreo urm? de ranchiun?. Aceast? “joac?” din copil?rie avea s? îl coste îns? pe b?rbat mai târziu chiar via?a.

Ajuns la o vârst? “matur?”, dup? ce a terminat ciclul gimnazial b?rbatul nu a avut posibilitatea s? î?i continue studiile. A încercat în nenum?rate rânduri s? î?i g?seasc? un loc de munc?, îns? societatea l-a respins din cauza defectului de vedere pe care omul îl avea. Refuzat de zeci de ori ?i r?mas f?r? speran??, Marinel a luat atunci o decizie crunt?. S-a aruncat în fa?a trenului într-un moment de sl?biciune ?i depresie.

Un moment de r?t?cire

Chiar dac? a vrut s? î?i ia via?a, Dumnezeu a avut alte planuri cu el. A privit moartea în ochi iar aceast? clip? l-a f?cut mai puternic, mai plin de speran?? ?i mai ales mai încrez?tor.

“A fost un moment pe care nu mi-l explic ?i nici nu îmi amintesc exact cum s-a întâmplat. A fost o r?t?cire de moment. Singur pe lume ?i respins de societate am luat atunci aceast? decizie. A fost o tentativ? de sinucidere din care am supravie?uit. Dar am pl?tit un “tribut” enorm: picioarele. Poate a fost modul lui Dumnezeu de a m? “certa” pentru gestul meu necugetat. Am înv??at atunci c? Dumnezeu m? iube?te pentru c? altfel nu m? l?sa în via??. Practic m-am n?scut a doua oar?”, mai spune Marinel.

?i cum orice om merit? a doua ?ans?, aceast? încercare i-a dat b?rbatului mai mult? putere ?i ambi?ie decât avea înainte. Acum, la 40 de ani, Marinel prive?te înapoi cu împ?care sufleteasc? ?i spune c? se simte mult mai puternic. “M? simt mult mai puternic acum. Totul este s? ai voin?? în via??. Po?i s? fii complet chiar dac? î?i lipsesc picioarele, mâinile sau cine ?tie ce alt defect s? ai”, spune Marinel.

“Munca m? ?ine în via??”

Marinel munce?te zilnic în mica gr?din? pe care o de?ine. Singurul sprijin pe care îl prime?te vine din partea unuia dintre cei 8 fra?i pe care îi are ?i a nepo?ilor.

“Muncesc în gr?din?, în vie, tai lemne. Cultiv ro?ii, ceap?, ardei, cartofi. Dac? pot s? muncesc, o fac. Nu vreau s? cer altora când exist? posibilitatea s? m? autogospod?resc. Nu pot s? stau degeaba, vreau în permanen?? s? îmi pun mâinile la contribu?ie. Plus c? dac? stau degeaba îmi pierd ?i puterea din bra?e ?i dup? aceea nu mai am echilibru”, ne poveste?te omul.

Are o senin?tate în voce cum rar întâlne?ti ?i pare c? nu ?tie defini?ia expresiei “nu pot”.

Marinel are ?i 7 g?ini, un coco?, 2 c??ei ?i o pisic?. Se str?duie?te s? le între?in? de?i indemniza?ia pe care o prime?te de la stat este de 340 de lei. Din ace?ti bani omul trebuie s? supravie?uiasc? lunar. Nu se plânge îns? ?i spune c? este recunosc?tor m?car c? nu sufer? de vreo boal? astfel c? nu este nevoit s? mai dea bani ?i pe medicamente.

Dragostea nepo?ilor l-a f?cut s? mearg? mai departe

Vorbe?te de un “medicament” permanent care nu necesit? bani, ?i anume dragostea celor trei nepo?i care îi sunt al?turi necondi?ionat.

“Datorit? lor pot spune c? am reu?it s? merg mai departe. Fratele m? ajut? fiind ?i înso?itorul meu. Ei sunt familia mea ?i sincer, dac? cei trei nepo?i nu existau, nu cred c? aveam putere s? merg mai departe”, spune b?rbatul.

El î?i aminte?te c? atunci când ?i-a pierdut picioarele, unul dintre nepo?i, mic la acea vreme, a început s? plâng? ?i i-a spus lui Marinel c? nu vrea s? îl piard?. A fost ”lumina” care i-a dat putere b?rbatului, l-a ajutat s? în?eleag? c? fiecare om este dator s? î?i tr?iasc? via?a pe care Dumnezeu i-a dat-o.

Prim?ria îi cere impozit ?i i-a t?iat ajutorul de înc?lzire

Din indemniza?ia infim? pe care o prime?te, omul trebuie s? pl?teasc? ?i impozit pe casa în care locuie?te. Chiar dac? imobilul este pe numele tat?lui decedat iar el, ca persoan? cu handicap, ar trebui s? fie scutit de la d?rile datorate statului. Nici ajutor de c?ldur? nu prime?te de la Prim?rie având în vedere c? banii de care dispune sunt foarte pu?ini.

„Ajutorul de înc?lzire mi-a fost t?iat din 2011 dup? ce tat?l meu a murit, pe motiv c? nu am acte pe imobil. Eu nu am putut s? dezbat mo?ternirea pentru c? nu îmi permit financiar. Actele sunt înc? pe numele tat?lui, de aceea pl?tesc ?i impozit pentru cas?. Chitan?a este pe numele tat?lui, de?i este mort. Dar a?a este la noi”, spune cu mâhnire Marinel.

Porcul de Cr?ciun, doar un vis frumos

Marinel se deplaseaz? mai mult cu ajutorul mâinilor decât cu c?ruciorul din cauza drumurilor pietruite care îi îngreuneaz? deplasarea. Acum c? vine, frigul b?rbatul încearc? s? strâng? lemne cu care s? se înc?lzeasc? la iarn?. Are în plan ca din pu?inii bani pe care îi prime?te de la stat s? mai pun? deoparte pentru a avea ceva pe mas? de s?rb?tori. Despre porc de Cr?ciun nici nu poate fi vorba, iar micile bun?t??i pe care fiecare om le pune pe mas? sunt doar un vis frumos pentru Marinel.

“La porc nici nu visez m?car. O s? încerc s? pun deoparte ceva bani pentru perioada s?rb?torilor dar este greu din 340 de lei. Ce s? tai, ce s? p?strezi…”, spune b?rbatul.

Ajutor venit de departe

Al?turi îi sunt ?i al?i oameni minuna?i, tot cu handicap, care poate în?eleg cel mai bine suferin?a b?rbatului. Chiar la momentul în care am vorbit cu Marinel, se preg?tea s? primeasc? un ajutor venit din partea unor italieni care s-au oferit s? îi renoveze 2 camere ?i s? le transforme în buc?t?rie ?i baie. Cu ajutorul lor, b?rbatul nu va mai fi nevoit s? ias? din casa pe gerul cumplit al iernii ce se anun??.

Sursa

Comentarii

comentarii