Premii pentru olimpicii păşcăneni

premiere newsElevii cu merite deosebite din municipiu au fost recompensa?i în cadrul unei festivit??i de premiere care a avut loc ieri, doctor 1 iunie. Manifestarea se afl? la cea de-a IV-a edi?ie ?i încurajeaz? olimpicii p??c?neni prin oferirea de diplome, mind flori ?i premii în bani.

Ieri sear?, viagra pe scena Casei de Cultur? Mihail Sadoveanu, au urcat cei care fac cinste municipiului.  Aproximativ 170 de persoane au fost premiate,  respectiv 100 elevi care au participat la olimpiada  jude?ean?,  8 care au participat la olimpiada na?ional? ?i 60 de cadre didactice.

Recuno?tin?? au primit atât profesorii îndrum?tori cât ?i directorii ?colilor din Pa?cani . Cei din urm? au primit diplome de excelen?? ?i buchete de flori.

O sal? plin? a apludat ieri sear? rezultatele ob?inute în anul ?colar 2015-2016 a celor emo?iona?i care se aflau pe scen?.

Pentru rezultatele ob?inute la olimpiadele locale ?i jude?ene elevii au primit cate 200 lei,  iar pentru rezultatele ob?inute la olimpiadele na?ionale ace?tia au primit 300 lei,  iar profesorilor câte 300 lei.

Comentarii

comentarii