Rezultate deosebite pentru elevii păşcăneni

premiiElevii ie?eni sunt foarte bine preg?ti?i la toate disciplinele. Acest fapt arat? ?i ultimele rezultate pe care ace?tia le-au ob?inut la geografie, for sale religie ortodox?, find ?tiin?e socio-umane ?i arte vizuale. 

Cei ?ase elevi care au reprezentat jude?ul la etapa na?ional? a Olimpiadei de Geografie, treatment desf??urat? la Sibiu în perioada 17-23 aprilie, au revenit acas? cu rezultate excelente, ce au plasat Ia?ul pe locul II la nivel na?ional.

Premiul I a mers c?tre Colegiul „Negruzzi“, ?i a fost câ?tigat de Bianca Solomon, elev? în clasa a IX-a. Premiul II a fost ob?inut de Cristian Manuel Fo?al?u, elev în clasa a X-a la „Racovi??“. Cele patru men?iuni speciale au mers c?tre „Negruzzi“ (C?lin Vame?u, clasa a VIII-a ?i Teodora Dobo?, clasa a XI-a), c?tre Na?ional (Olivia Dobrea) ?i „Eminescu“ (Oliver Dinter). Eleva Teodora Dobo? a fost premiat? pentru cele patru particip?ri succesive la etapa Na?ional? a Olimpiadei de Geografie.

Tot în aceea?i eprioad?, între 18 ?i 22 aprilie, la Timi?oara a avut loc Olimpiada Na?ional? de Religie Ortodox?, pentru clasele VII-XII. Au fost prezen?i un num?r de peste 250 de elevi, lotul de la Ia?i fiind alc?tuit diin 6 eleve, 5 dintre ele ob?inând rezultate notabile. Premiul II ?i Premiul Special au fost ob?inute de Pan?âru Pela­ghia, elev? în clasa a VII-a la Colegiul Na?ional, o men?iune ?i Premiu Special au fost ob?inute de Laura Soponaru, elev? în clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic ?cheia, o alt? men?iune ?i Premiul Special au fost ob?inute de Denisa Elena Leag?n, elev? în clasa a IX-a la Colegiul „M. Sado­veanu“ Pa?cani. Alte men?iuni ?i premii speciale au fost ob?inute de elevele Tu­durache Adelina („M. Eminescu“) ?i Proca Maria („D. Cantemir“).

Rezultate remarcabile s-au ob?inut ?i la Olimpiada de ?tiin?e Socio-Umane, desf??urat? la Tulceaîntre 18-22 aprilie. Elevul Se­bastian Antoce, din clasa a IX-a la „Negruzzi“, a ob?inut Men?iune, iar la Economie Codreanu Mihai Alexandru din clasa a XII-a de la „Racovi??“ a ob?inut Premiul II.

Tot în aceea?i perioad? s-a desf??urat la Br?ila ce-a de-a 40 a edi?ie a Olimpiadei Na?ionale de Istorie, la care au participat 220 de elevi din ?ar?. Un Premiu special a fost ob?inut de eleva Mara Antoce, de la Colegiul Na?ional din Ia?i.

Olimpiada Na?ional? de Arte Vizuale, Arhitectur? ?i Istoria artelor, competi?ie rezervat? elevilor claselor a XI-a ?i a XII-a din liceele de art?, s-a derulat anul acesta la Baia Mare înintervalul 16 -20 aprilie. Elevii de la Colegiul de Art? „Octav B?ncil?“ Ia?i ?i Seminarul Teologic Orto­dox „Sf. Vasile cel Mare“ din Ia?i au reu?it s? aduc? nu mai pu?in de 11 premii ?i men?iuni. Lotul ie?ean a fost alc?tuit din 27 elevi, în concurs fiind înscri?i peste 400 de elevi din toate jude?ele ??rii.

Rezultate bune la român? ?i limbi clasice

Alte rezultate notabile s-au înregistrat luna aceasta ?i la Olimpiadele de limba român? ?i limbi clasice, unde elevii ie?eni au ob?inut 15 premii, iar 4 elevi s-au calificat la Olimpiada Interna?ional? de Lec­tur?. În perioada 16-24 aprilie a avut loc Olimpiada Na?ional? de Lectur? ca abilitate de via??, Olimpiada de limb? român? ?i Olimpiada de Limbi Clasice, la care s-au ob?inut dou? premii I.

La Olimpiada de limba român? a ob?inut premiul I eleva Maria Golinschi („Racovi??“), dou? premii II ob?inute de Andrei Nastas („Ne­gruzzi“) ?i Oana Roiu („Eminescu“). Tot aici s-au mai ob?inut dou? premii trei ?i trei men?iuni, ale unor elevi de la „Racovi??“, Na?ional ?i„Eminescu“.

„Men?ion?m c? elevii Georgiana Târnovanu, Oana Roiu, Adelina Filip ?i Andreea Laura ?treang? s-au calificat în Lotul reprezentativ al României pentru Olimpiada Interna?ional? de Lectur?, programat? pentru septembrie 2016, la Constan?a“, au precizat reprezentan?ii ISJ.

La Olimpiada de Lectur? ca abilitate de via?? s-au ob?inut dou? men?iuni, iar la Olimpiada de Limbi clasice un Premiu I, ob?inut de Oana Andrada Strugaru, elev? în clasa a VIII-a la Colegiul Na?ional, trei premii II (Va­lentin Atodiresei – clasa a IX-a, Teodor Dr?ghiceanu – a X-a, Ioan Simira? – clasa a XII-a, to?i elevi la Seminarul Teologic Ia?i) la limba greac? veche, ?i o men?iune la limba latin?, ob?inut? de o elev? de la Na?ional.

Sursa

Comentarii

comentarii