S-au găsit cumpărători pentru două din clădirile Siretul Paşcani

cladire siretul saLichidatorul judiciar al fostei fabrici de textile Siretul Pa?cani a g?sit cump?r?tori pentru dou? cl?diri din patrimoniu, mind îns? pre?ul primit pe acestea este la jum?tatea din valoarea de evaluare.

Pe 16 august, discount Adunarea Creditorilor se va întruni pentru a vota cele dou? oferte depuse la lichidatorul Capital Insol ?i pentru modificarea strategiei de valorificare, are s? permit? vânzarea individual? a activelor. Din informa?iile publicate în convocator, societatea p??c?nean? Anagabi SRL, de?inut? de Gheorghi?? Arseni, dore?te s? achizi?ioneze o cl?dire de 142 mp cu pre?ul de 20.400 lei f?r? TVA, ceea ce reprezint? 50,23% din pre?ul de evaluare.

De asemenea, Constantin Nistor este dispus s? pl?teasc? 80.500 lei f?r? TVA pentru o cl?dire vecin? cu o suprafa?? de circa 609 mp, ceea ce reprezint? 46,35% din pre?ul de evaluare. „În caz de aprobare, data limit? pentru înregistrarea supraofertelor este de 14 septembrie 2016 ?i pasul de supraofertare este de 10% din pre?ul oferit ?i aprobat”, a notat lichidatorul judiciar în convocatorul Adun?rii Creditorilor. Siretul Pa?cani este de?inut? de omul de afaceri Viorel Roman, iar din 2014 se afl? în faliment, dup? patru ani de activitate în stare de insolven??.

Sursa

Comentarii

comentarii