Sărbătoarea "Izvorul Tămăduirii"

tamaduireCre?tinii ortodoc?i s?rb?toresc în vinerea din S?pt?mâna Luminat? praznicul “Izvorul T?m?duirii”. Nu are data fix?, and iar anul acesta este pr?znuit? pe 6 mai.

S?rb?toarea se refer? la vindecarea minunat? a unui orb, care ?i-a rec?p?tat vederea dup? ce Maica Domnului i-a vestit lui Leon cel Mare s?-l duc? s? se spele cu apa unui izvor aflat într-o p?dure din apropierea Constantinopolului. Ca urmare a vindec?rii minunate, când Leon cel Mare ajunge Împ?rat, zide?te pe locul vindec?rii o biseric? în semn de recuno?tin?? pentru ajutorul primit de la Maica Domnului.

Credincio?ii care merg la biserica “Izvorul T?m?duirii” din Istanbul, care dateaz? din secolul al XIX-lea, pot vedea la subsolul acesteia izvorul cu ap? t?m?duitoare din trecut. Izvorul este împrejmuit de un edificiu realizat în marmur? alb?. Apa se scurge într-un bazin de mici dimensiuni, în care înoat? câ?iva pe?ti aurii, despre care se spune c? sunt de sute de ani aceia?i la num?r ?i m?rime.

Potrivit unei legende, în anul 1453, când Constantinopolul este cucerit de turci, un c?lug?r pr?jea într-o tigaie câ?iva pe?ti în apropierea izvorului. Când i se veste?te c? turcii au pus st?pânire pe Constantinopol, c?lugarul a spus c? nu va crede decât atunci când pe?tii pe care îi pr?je?te vor reveni la via??. În chip minunat, pe?tii au s?rit din tigaie în izvor ?i au început s? înoate.

De la aceast? legend? avem ?i numele cartierului Balikli, în care se afl? M?n?stirea “Izvorul T?m?duirii”, “balikli” însemnând în limba turc? “locul unde înoat? pe?tii”.

Sursa

Comentarii

comentarii