Şcoala Gimnazială Specială din Paşcani va fi reabilitată

scoala specialaS-a dat startul preg?tirilor de reabilitare a ?colii gimnaziale speciale din Pa?cani. Ieri, order a avut loc deschiderea ofertelor pentru întocmirea expertizei tehnice ?i a documenta?iei aferente, pentru avizul obiectivului de investi?ii „Consolidare, reabilitare corp B, central? termic?, atelier ?coal?”.

Este necesar? o reabilitare, în primul rând, a corpului de ?coal?, deoarece cl?direa a fost construit? în anul 1923, cât ?i refacerea acoperi?ului, de aceast? dat? fiind vorba de o lucrare capital?. Finan?area pentru aceste lucr?ri se va face, cel mai probabil, din fonduri guvernamentale, europene sau din fondurile proprii ale Consiliului Jude?ean, deoarece la noi nu se poate pune problema s? sus?inem o astfel de investi?ie din bugetul propriu”, a declarat Gabriela Nedelcu, directoarea ?colii.

Institu?ia de înv???mânt a mai fost renovat? par?ial în 2005, când, în urma inunda?iilor, un corp de cl?dire a avut de suferit. În momentul de fa??, la aceast? ?coal? sunt înscri?i 150 de elevi pentru înv???mântul special ?i 61 pentru înv???mântul integrat.

Sursa

Comentarii

comentarii