Ședință ordinară cu patru proiecte la Pașcani

s560x316_Consiliu_Local_Pascani

Legislativul p??c?nean se va întâlni la începutul s?pt?mânii viitoare, ailment pe 30 mai 2016, începând cu ora 10:00 într-o nou? ?edin?? ordinar? aferent? lunii mai. Pe ordinea de zi sunt patru proiecte propuse spre aprobarea consilierilor locali, plus câteva proiecte ce vor fi tratate la capitolul diverse.

Printre cele mai importante se afl? aprobarea desf??ur?rii competi?iei organizate de Clubul Sportiv Municipal Pa?cani „Trofeul CSM – Moldova Motors Sport Pa?cani, Orientare ?i Îndemânare”, stabilirea programului ?i resursele financiare pentru organizarea ”Zilelor Municipiului” Pa?cani, edi?ia a VIII-a, în perioada 8 – 10 iulie 2016, precum ?i aprobarea contului anual de execu?ie a bugetului de venituri ?i cheltuieli al Municipiului Pa?cani pentru anul 2015.

De asemenea, la capitolul diverse va fi discutat un proiect de hot?râre ini?iat de grupul de consilieri locali PNL cu privire la activitatea de dezinsec?ie ?i deratizare.

Sursa

Comentarii

comentarii