Spectacole şi concerte la Casa de Cultură ,,Mihail Sadoveanu”. Vezi programul, aici!

casa de culturaÎn ultimele zile, try la Pa?cani s-au desf??urat spectacole cu casa închis?. Astfel, medical la spectacolul recent , pharm ,Bani din cer”, pus în scen? de c?tre o trup? din Boto?ani, sala a fost plin? de p??c?neni, iar alte câteva sute de persoane au dorit invita?ii.

Reprezentan?ii institu?iei crede c? acest succes se datoreaz? ?i faptului c? institu?ia nu a mai prezentat de câteva luni un spectacol de teatru.
Tot cu casa închis? va avea loc ?i spectacolul artistic programat mar?i, 17 noiembrie 2015, de la ora 18.00. Este vorba despre un concert lec?ie sus?inut de Mirel Manea@Orchestr?, pre?ul unui bilet de intrare fiind de 10 lei.

De asemenea pe data de 13 decembrie 2015, Casa de Cultur? preg?te?te un concert magic cu ocazia s?rb?torilor de iarn? sus?inut de Mirel Manea, Vlad Miri?? ?i Viorica Macovei. Pre?ul biletului este de 40 de lei.

Men?ion?m c? în perioada 19 – 25 noiembrie 2015, trupa de teatru pentru copii de la Casa de Cultur? din Pa?cani va sus?ine dou? spectacole la Târgu Neam? ?i Boto?ani.

Sursa

Comentarii

comentarii