Spitalul Municipal Pașcani începe folosirea cardurilor de sănătate

CardDe la 1 mai 2015, patient folosirea cardului de s?n?tate devine obligatorie. Unitatea medical? a cump?rat 39 de cititoare care au fost puse în fiecare sec?ie, unhealthy în cabinetele din ambulatoriu ?i în laboratoare.

Cardurile vor fi folosite în momentul în care pacientul solicit? orice serviciu medical, dar ?i în cazul spitaliz?rii de zi.

Doar pacien?ii care vin în Compartimentul de Primiri Urgen?e nu au obliga?ia de a avea asupra lor documentul respectiv. Asta deoarece sunt cazuri medicale grave.

Persoanele care nu au înc? acest act, îl pot solicita de la Casa Jude?ean? de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i. În schimbul acestuia pot ob?ine o adeverin?? care este valabil? trei luni de zile.

Sursa

Comentarii

comentarii