Furnizarea apei potabile este întreruptă în Miroslovești (parțial)