Tinerii și-au testat abilitățile antreprenoriale la Startup Weekend Iași

imagine_sw_iasi

Între 27 ?i 29 martie 2015 a avut loc a treia edi?ie Startup Weekend Ia?i. Acest eveniment a devenit deja un magnet pentru antreprenorii care doresc s?-?i pun? în practic? ideile de business. Totul a început vineri sear? cu prezentarea ideilor de business. 25 de curajo?i au urcat pe scen? pentru a-?i prezenta ideea de afacere. Mai apoi to?i cei prezen?i în sal? au votat ideea care le-a atras cel mai mult aten?ia. În urma acestui proces au r?mas 12 idei în jurul c?rora s-au format 12 echipe. Dup? câteva ore intense, story cu multe emo?ii pentru participan?i s-au format echipele iar seara de vineri s-a încheiat relaxant, cu pizza ?i bere pentru toat? lumea. Sâmb?t? diminea?? dup? micul dejun, echipele deja formate cu o sear? înainte s-au apucat de lucru. La prânz au intrat în scen? mentorii, adic? oameni de business cu experien?? care au construit business-uri online de succes în România ?i în str?in?tate. Ace?tia au stat la masa fiec?rei echipe ?i au discutat cu fiecare provoc?rile pe care le întâmpin? propunându-le ?i solu?ii pentru ca obstacolele s? fie dep??ite. Ziua de sâmb?t? a fost una lung? pentru echipe, unele dintre ele ramânând s? lucreze pân? dup? miezul nop?ii. Cu toata acestea, duminic? toat? lumea a fost entuziast? ?i preg?tit? s? dea tot ce este mai bun, fiind ?i ultima zi de eveniment. În a doua partea a zilei de duminic? a sosit ?i momentul a?teptat de toat? lumea: prezent?rile finale. În aceast? etap?, echipele ?i-au prezentat munca în fa?a spectatorilor ?i a juriului iar cele mai bune 3 echipe au fost premiate.

Pe locul 3 s-a clasat BeerTime, o aplica?ie care te ajut? s? organizezi ie?irile în ora? cu prietenii mult mai u?or. În plus fa?? de locul 3, BeerTime a ob?inut ?i premiul special pentru Best Marketing.

Locul 2 a fost câ?tigat de Smart Gift, o aplica?ie care te ajut? s? faci cadoul potrivit pentru persoana potrivit?, sloganul lor fiind: “Bring joy to the world”.

Locul 1 a fost adjudecat de SeeMe, o aplica?ie care îi ajut? pe p?rin?i s? nu-?i piard? copilul în mall sau la un concert.

În afar? de cele 3 premii, au mai fost câteva echipe care i-au impresionat pe mentori, jura?i ?i organizatori, astfel c? au mai fost acordate urm?toarele distic?ii:

Crowd Favorite: PeerWorkout – aplica?ie care te ajut? s? g?se?ti persoane care practic? acela?i sport ca tine

Judges special prize: HandOut – aplica?ie care conecteaz? persoanele care vor s? fac? voluntariat cu cele care au nevoie de ajutor

Startup spirit award: Music Land – aplica?ie care te asist? în timp ce cân?i la pian ?i î?i faciliteaz? procesul de înv??are

Despre experien?a pe care a tr?it-o în cele 3 zile de eveniment, Iulia, team liderul echipei care a câ?tigat locul 1, spune: “Startup Weekend Ia?i este un proces accelerat de înv??are. Noi am venit cu zero cuno?tin?e despre startup-uri, business ?i management iar în tot timpul petrecut la eveniment am sim?it c? primim know-how valoros. Nu am crezut c? vom putea face atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt. Felicit?ri organizatorilor, mentorilor ?i celorlalte echipe care au muncit mult. Cu to?ii a?i f?cut o treab? extraordinar?! “

Comentarii

comentarii