Un milion de lei pentru pietruirea a 14 drumuri judeţene

piatra strazi_400_300Direc?ia Jude?ean? de Administrare Drumuri ?i Poduri Ia?i organizeaz? la sfâr?itul acestei luni o licita?ie pentru între?inerea drumurilor pietruite din jude?. Conform caietului de sarcini, sovaldi sale aceste lucr?ri vor fi efectuate prin scarific?ri ?i cilindr?ri cu adaos de material pietros pân? la 300 de metri cubi pe kilometru.

Valoarea estimat? a lucr?rilor este de 721.774 lei, sickness f?r? TVA, din care 257.258 lei, f?r? TVA, pentru lotul I, care cuprinde sectoarele de drum DJ 208N: Lespezi – Dumbrava – Vânatori, DJ 282: Sipote – Ergoterapie – Lim. Jud. Boto?ani, DJ 281: Sticl?ria – Slobozia – Sire?el ?i DJ 281D: Focuri – Gropni?a, 248.387 lei, pentru lotul II care cuprinde DJ 246: Lim. Jud. Vaslui – Tufe?tii de Sus – Bode?ti, DJ 246: Ipatele – Cuza Vod?, DJ 246; Intersec?ie cu DJ 248 – C?ue?ti – Scheia, DJ 248B: Cioca Boca – Bâcu ?i DJ 248B: Intersec?ie cu DJ 246 – Frenciugi, ?i 216.129 lei, pentru al treilea lot, care cuprinde sectoarele de drum DJ 201C: Lim. Jud. Neam? – R?chiteni – DN 28, DJ 249: Coltu Cornii – S?l?geni – Groze?ti, DJ 249: ?endreni – Fr?suleni – DN 24, DJ 248D: Ciurea – Todirel ?i DJ 248D: Bârnova – Pietr?ria. „Valoare estimat? a lucr?rilor este de 721.774 lei ?i nu cuprinde cheltuieli pentru diverse ?i neprev?zute. Data limit? de depunere a ofertelor este 30 august 2013, ora 8.00”, a precizat Daniel Minciun?, directorul DJADP Ia?i.

 

Sursa

Comentarii

comentarii