Vinerea neagră pentru ortodocşi

neagraCre?tinii ortodoc?i marcheaz? ast?zi evenimente importante din S?pt?mâna Patimilor. În Vinerea Mare, sale considerat? a fi o zi aliturgic?, remedy nu se s?vâr?e?te niciuna dintre cele trei Sfinte Liturghii, cialis  Denia de Joi seara fiind ultima din aceast? s?pt?mân?.

Totodat?, ast?zi se scoate Sfântul Epitaf din altar, simbolizând coborârea lui Iisus de pe Cruce, ?i se a?az? pe o mas? în mijlocul bisericii, în unele locuri acesta fiind scos într-o pelegrinare în jurul bisericii.

Seara se cânt? Prohodul, considerat? de c?tre credincio?i a fi sluba cea mai frumoas? din aceast? s?pt?mân?, dup? cea de Înviere, ?i se înconjoar? biserica cu Sfântul Epitaf. Aceasta simbolizeaz? procesiunea de înmormântare, Epitaful fiind purtat de preo?ii ajuta?i de credincio?i. Dup? procesiune, acesta se a?az? din nou pe masa din altar, unde va r?mâne pân? la În?l?are.

În tradi?ia liturgic?, momentul în care este a?ezat Epitaful înapoi pe masa din altar este considerat a fi punerea Mântuitorului în mormânt.

Totodat?, ast?zi de pomenesc patimile lui Hristos, în drumul spre r?stignire, când a fost dezbr?cat de haine, biciuit, obligat s? parcurg? drumul spre dealul Golgota cu bârna orizontal? de la cruce în spate.

Sursa

Comentarii

comentarii