Vot important pentru Pașcani. Consilierii locali sunt chemați în ședință

Vot important pentru Pașcani. Consilierii locali sunt chemați în ședință. Aceasta va avea loc marți dimineața, 31 iulie, începând cu orele 10:00 la sediul administrației locale. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte ce vor fi supuse dezbaterii și votului aleșilor locali.

Ordinea de zi poate fi consultată mai jos.

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al II-lea al anului 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari-jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud.Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele de teren înscrise la poziţiile 11,13, 21, 35, 59, 66, 80, 87, 89, 100, 108, 169, 170, 174, 178, 181, 184, 185, 190, 195 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 101/2011 privind însușirea unor bunuri în proprietatea publică a municipiului Pașcani, județul Iași, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţa de teren înscrisă la poziţia 1  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind concesionarea directa a imobilului – teren în suprafață totala de 7,10 mp, situat în strada Moldovei, bl. M1, sc. B, parter, identificat in T 27, P 828, proprietate privată a municipiului Pașcani, către SC ROMPRIM SRL(3,50 mp) și respectiv către persoana fizică PURCARIU ADELA(3,60 mp), în vederea extinderii și modernizării vitrinelor aferente spațiilor comerciale proprietatea acestora – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale (casetele disponibile), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, Municipiul Pașcani, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, Municipiul Pașcani, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de Administrație al RAGCL  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de administrație al S.C. CLP Eco Salubritate S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC CLP Eco Salubritate SA Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 83/20.08.2010 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Pașcani, cu modificările și completările ulterioare  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind înregistrarea Primăriei Municipiului Pașcani în sistemul Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line – initiator Grupul Consilierilor Locali P.N.L. (Dezbatere)

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2017 – raportor Directorul General al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.

Raportul administratorilor SC PREST SERV APA SA Pașcani asupra situațiilor financiare individuale încheiate la 31.12.2017 – raportor Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. PREST SERV APA S.A.

Proiecte suplimentare

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pascani, jud. Iasi, atestat prin Hotararea nr. 1354/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafetele de teren inscrise in pozitiile 901, 903 si 904 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea unui stimulent financiar elevei Tehaniuc Teona, de la Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea” Pascani, pentru obtinerea mediei 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Comentarii

comentarii